prikbordpunaise

Het Prikbord


Heb je zelf ook een leuke opmerking voor op het prikbord en wil je die delen op de website?
Ga dan als je ingelogd bent, via het menu Site naar 'Schrijf een artikel' en kies voor categorie 'Het Prikbord'.


 

Helaas heeft een essentieel onderdeel van de generator het begeven.

Daardoor is de generator tot nader order niet bruikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een (betaalbare) oplossing.

Groeten.

Hallo Ab,

Leuk dat jullie in Haarlen clubpromotie hebben gedaan.

Als ik zou weten van wie die Piper Archer II die op de foto staat kan ik aanbieden om te helpen een neuskap te maken.

Kennelijk is daar wel behoefte aan?

Ik heb er n.l. een mal van.

Groetjes,

Wim van Elburg

 

 

Vandaag waren we op de Modelbouw Open Dagen in Haarlem om de club te promoten. Een paar foto's van de stand:

 

Hallo modelvliegers Spaarnwoude,

Van harte gefeliciteerd met het 35-jarig jubileum. Het doet mij veel genoegen dat jullie tot op de dag van vandaag gebruik kunnen maken van het veld in het recreatiegebied Spaarnwoude. Zelf heb ik een andere vrijetijdsbesteding gevonden, maar mijn sympathie ligt nog wel bij de modelvliegsport. Tegenwoordig kom ik nog wel eens bij jullie buren om te golfen en dan roept het geluid van de modelvliegtuigen mooie herinneringen bij mij op.

Het toenmalige bestuur, waarvan ik deel mocht uitmaken, heeft zeer veel tijd en energie gestoken in de legalisatie van het veld. Zowel het Recreatieschap als de gemeente Velsen was fervent tegenstander van de modelvliegtuigsport. Er kon geen sprake van zijn dat dit in Spaarnwoude zou worden toegestaan. De toezichthouders deelden bekeuringen uit en er werd gedreigd met inbeslagname van apparatuur en modelvliegtuigen. Uiteindelijk kwam het tot een formeel verbod door de gemeente en het recreatieschap. In deze woelige periode heb ik namens het toenmalige bestuur een procedure aangespannen bij de bestuursrechter (de afdeling Rechtspraak van de Raad van State). Wij werden gehoord op de zitting in Den Haag om onze bezwaren toe te lichten. De juristen van de gemeente Velsen kwamen ook aan het woord en verdedigden het afgekondigde verbod. De uitspraak van de Raad van State verraste vriend en vijand. De toen geldende "Regeling Modelvliegtuigen" werd onverbindend verklaard en daarmee was het verbod van gemeente en Recreatieschap van tafel. Hierna konden onderhandelingen met het Recreatieschap beginnen, die er toe hebben geleid dat FMS het veld voor de modelvliegtuigsport heeft kunnen huren. En dat tot op de dag van vandaag! Voor de inspannngen van destijds heb ik het predikaat "erelid" mogen ontvangen.

Helaas ben ik op 13 september a.s. verhinderd. Ik wens jullie een mooie jubileumdag en dat de FMS nog maar vele jaren het veld in Spaarnwoude zal mogen blijven gebruiken.

Met vriendelijke groeten,

Jan Nijstad.

Zaterdag 30 augustus is nieuwsbrief nr.4 uitgestuurd aan alle leden.

In de deze uitgave (oa.) aandacht voor: 13 september Fly-in/BBQ, veld, de uitvinding van Jaring en het 35 jarig jubileum.

erratum (02-sep)

Per abuis is Hans Jansen vermeldt als 1 van de leden die vanaf het eerste uur lid is. Uiteraard moet dit Frits Janssen zijn. Excuses voor deze misser.

Er wordt vermeld dat het erg nat zou zijn op het veld; vandaag even wezen vliegen en AL HET WATER IS WEG!!!! Gelukkig maar. Hopelijk krijgen we nog een mooie nazomer zodat we nog lekker door kunnen vliegen. De nieuwsbrief is trouwens ook te vinden via de site: INFORMATIE > CLUB > NIEUWSBRIEVEN.

Veel leesplezier.

Ps. Mocht u iets in de nieuwsbrief kwijt willen of op/aanmerkingen hebben dan hoor ik die graag.

Tot op het veld en zeker tot de 13e!!

Frans Koek

 

Graag wil ik mijn commentaar eerder op WhatsApp ook op dit prikbord even kwijt.
Met alle respect voor een ieder die zich opwerpt voor verbeteringen omtrent de veiligheid op en rond het veld maar is dit hek nu echt nodig? Eens was het op het veld zelfs leuk om gewoon op het bankje te zitten al had je geen vliegtuig bij je. Je kon gewoon lekker genieten van het ruime uitzicht. Nu heb ik het idee dat ik op de luchtplaats van een gevangenis vertoef en dat alleen om vliegtuigen tegen te houden die 2 meter of lager vliegen die uit koers zijn geraakt. Voor de rest heeft dit hek geen nut en het draagt in grote mate bij aan horizonvervuiling. De charme van onze club is altijd geweest dat het tamelijk informeel was. Dat zie ik jammer genoeg een beetje verdwijnen. Dat er regels moeten zijn is duidelijk maar ik krijg het idee dat er een beetje doorgedraafd wordt. Modelvliegen neemt risico's met zich mee maar deze risico's zijn nooit te vermijden. Alleen als je in een kooi gaat staan kun je spreken van een veilige toestand. Tijdens het Hemelvaartweekend is gebleken dat een hek niet afdoende is toen er iemand uit het publiek in zijn rug gevlogen werd. Velen van ons hebben het artikel gelezen van de zeer ervaren modelhelivlieger die zichzelf voor zijn hoofd gevlogen heeft met dodelijke afloop. Gaan wij de helivliegers nu verplichten een integraalhelm op te zetten tijdens het vliegen? Laten we wat meer op de verantwoordelijkheid van de modelvlieger vertrouwen en niet met allerlei lelijke hekken de illusie wekken dat het veiliger is geworden. Positief vind ik de manier waarop het heliveld nu gemaaid wordt. Helivliegers worden nu min of meer gedwongen om verder van de pits te gaan staan en het scheelt maaikosten! Tevens zal het gras achter het hek gaan groeien wat het hek nog meer overbodig maakt. Verder wil ik opmerken dat ik het helemaal eens ben met de artikelen door Jaring geschreven en wil ik de leden adviseren die mondeling hun ongenoegen over de nieuwe situatie op het veld spuien dit ook te doen via dit prikbord zodat degene die deze hekken geplaatst hebben een beter inzicht krijgen in de mening van andere leden. Nogmaals, ik heb heel veel respect voor degene die zich inzetten voor onze club maar sommige dingen kun je beter doen in samenspraak met de andere leden want iets ongedaan maken is vaak moeilijker dan gedaan maken.

Groet, Hennie.

beste bestuursleden,

dank voor uw inzet om het veld nog veiliger te maken.

ook uw toegankelijke houding is zeer plezant!(brief van bestuur)

laten we met z,n allen ervan genieten.

tenslotte hebben we een geweldige club!!!

groet ron

 

Beste Mensen,

Ter voorkoming van misverstanden, het moge duidelijk zijn dat de in mijn artikel beschreven procedure natuurlijk ook geldt voor de reeds aangebrachte wijzigingen. Dus alsnog aanvragen bij de VC en het oordeel van de leden afwachten, Indien die aan de plannen wordt onthouden, dienen de betrokkenen de oude toestand te herstellen. Ook voor wijzigingen in het maaiplan dient de genoemde procedure gevolgd te worden. Dat zou dus op zijn vroegst pas in het volgende seizoen kunnen. Tot zolang dient volgens het bestaande plan gewerkt te worden. (Tenzij men besluit over deze onderwerpen een speciale ledenvergadering te houden, of de leden op een andere wijze te raadplegen).

Groeten, Jaring.

 

Beste Mensen,

Sommige leden, of groepjes van leden, vinden dat de indeling van het veld moet worden gewijzigd, dat mag natuurlijk. Maar zonder verdere omhaal zijn ze ook maar alvast begonnen hun ideeen in de praktijk te brengen, dat mag natuurlijk niet. De inrichting van het veld behoort tot het takenpakket van de Veiligheidscommissie. Ook de huidige inrichting komt uit hun koker. Onder een vorig bestuur heeft de VC , onder leiding van wijlen Jaap v.d. Berg een ontwerp met tekening gemaakt. Dit plan is, via het bestuur, op een jaarvergadering voorgelegd aan de leden. Met enige kleine wijzigingen is het toen door de meerderheid van de vergadering goed gekeurd en aangenomen. Je kunt hier dus niet zomaar aan zitten rommelen en naar eigen goeddunken hier wijzigingen in aanbrengen. Leden die dat wel doen zijn dus volkomen verkeerd bezig. Bovendien zouden anderen, die bezwaar hebben, dit weer kunnen terugdraaien met chaos en ruzie als gevolg. DOE DIT DUS NIET!!!! Als JIJ vind dat er iets veranderd moet worden, meld je dan met jouw ideeen bij de VC, liefst op papier en onderbouwd met argumenten. De VC bekijkt dan jouw plan en stuurt dit, voorzien van haar advies, naar het bestuur. Deze kan het dan aan de leden voorleggen, EN DIE BESLISSEN!!!. Dit duurt allemaal natuurlijk wat langer, maar zo werkt democratie nu eenmaal. Het alternatief is chaos en ruzie.Denk goed na over jouw eventuele plan, kijk ook goed naar eventuele nadelen. Afgelopen zondag bleek al direkt dat de nieuwe opstelling van het hek een groot nadeel heeft voor vliegers met wat grotere motorkisten. Als reactie daarop gingen zij hun motor starten met de kist vastgebonden aan de vliegveld zijde van het hek. Dit is m.i. niet van gevaar ontbloot. Als er nu een losraakt, of op hol slaat, komt hij midden tussen de aktieve vliegers terecht. Een kwalijke zaak, lijkt mij. Bedenk dit: de oude situatie heeft jarenlang, zonder veel problemen, goed gewerkt. Veranderen kan, zoals aangegeven, maar iedere verandering is nog niet automatisch een verbetering.

 

Helaas is er eind gekomen aan het HV2014  evenement. De miezerige Hemelvaartsdag werd ruimschoots goedgemaakt door de overige 3 dagen. Het prachtige weer lokte alle piloten uit hun tent om hun kunsten te laten zien. Wat een mooie vliegtuigen en vliegkunsten. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit succes; HARTELIJK BEDANKT!!! en tot volgend jaar!

Gisteren was mooi, maar vandaag was nog mooier. Heerlijk weer en daarmee uitstekende vliegomstandigheden. Echt een topdag. Ook het publiek genoot met volle teugen. Vele mooie vliegtuigen en heli's die de meest prachtige capriolen uithaalden. De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ en nachtvliegen. Morgen (zondag) belooft het weer een schitterende dag te worden. Tot ziens op het veld!

Een heerlijke dag! Windkracht 3 met zon, afgewisseld door een enkel wolkje, maakte het dat deze dag volop benut werd om te vliegen. En Hoe? Meerdere jets, 3D kisten, gesleepte zwevers en solo zwevers, heli's en drones; alles wat kon vliegen ging de lucht in. Een topdag!. En voor de zaterdag belooft het nog mooier te worden. Ik ben benieuwd......

De vele regen van de afgelopen dagen zorgde ervoor dat de kampeerders en bezoekers met wat moeite en hulp het veld op kwamen. (We hebben de toegangsroute iets moeten wijzigen.) In de loop van de middag verdween de laatste motregen en kon er weer gevlogen worden. Ondanks het miezerige weer en de weinige vliegbewegingen was er toch zo'n 100 man bezoek. De komende drie dagen zien er wel heel veel belovend uit! 19 Graden, windkracht 3 en veel zon. Kortom; ideale omstandigheden voor een modelvlieg evenement.

De pits is weer netjes, het pleintje voor de schuilhut is weer oké, alle gaten in het veld zijn gevuld, er is flink wat gras en onkruid verwijderd, de windzak zit weer goed vast, etc. etc. Kortom; er is flink gewerkt! Vanaf 12:30 konden we weer heerlijk vliegen en het veld is nu (bijna) in orde voor het Hemelvaart evenement. Dank aan alle aanwezigen!Stoer

Inmiddels is de 2e FMS nieuwsbrief verzonden aan de leden. Deze staat geheel in het teken van het hemelvaart evenement.

Onder andere staat er een verzoek voor assistentie in. Lees de nieuwsbrief daarom goed. Veel plezier ermee!

Jaap van den Berg Tribute Flight

Tijdens het Hemelvaartweekeinde willen we een speciaal showonderdeel wijden aan de modellen van Jaap van den Berg, om Jaap hiermee te eren voor alles wat hij voor de vereninging heeft betekend. Hierbij willen we alle mensen die een vliegtuig bezitten dat ooit gebouwd is door Jaap, van harte uitnodigen deel te nemen! Ook de dochters van Jaap zullen worden uitgenodigd om de Tribute Flight te komen meemaken.

In ieder geval zullen een P-38 Lightning twin-15cc en de Big Lift deelnemen. Aanmelden kan met een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een commentaar hieronder.

BigLift modelvliegtuig

Allen,

Met het mooie weer kriebelt het bij mij ook weer om lekker te gaan vliegen. De grasmat is nog niet goed, het gras is nu al lang door de afgelopen zachte winter. De ondergrond is echter ook nog erg nat, te nat om te maaien. Met onze maaier is afgesproken dat er eerst gerold wordt en als de ondergrond het toelaat wordt er gemaaid.

Wie nu al gaat vliegen moet rekening houden met lang gras en mogelijk schade, doe dus voorzichtig, zodra er gemaaid kan worden zal dit echt gebeuren!

Groet, John Loog

Steun de club! Koop een T-shirt, polo of regenjack.

Sinds een tijdje zijn te koop donkerblauwe T-shirts, polo's en regenjacks met in geel opgedrukt het club-embleem.

T-Shirt: €12,50

Poloshirt: €17,50

Regenjack: €19,95

Foto's zijn nog niet beschikbaar. Alle items zijn er alleen in de maat Large. Interesse? Stuur even een mailtje naar events@fms-spaarnwoude of naar onze voorzitter.

De opbrengst komt ten goede aan het organiseren van evenementen zoals het Hemelvaartweekend.

Heb nog geen giro ontvangen voor de contributie 2014,komt deze nog?

Groet Frans S

Voor alle FMS leden en echtgenoten.

Op zondag 19 januari 2014 zal de FMS de nieuwjaarsbijeenkomst houden op het FMS veld. Tijd 14.00 tot 16.00.

Alle leden met echtgenoten worden hierbij uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Zet het in uw agenda 

Wat:           Nieuwjaarsbijeenkomst

Waar:         FMS veld

Wanneer:    Zondag 19 januari 14.00 - 16.00

John Loog Vz FMS

Laatste reacties

 • Frans Koek 17.12.2017 12:00
  En hierbij alvast een (voor)uitnodigi ...

  Lees meer ...

   
 • Frans Koek 01.10.2017 14:54
  4 weerstations de hele week in de ...

  Lees meer ...

   
 • Rob Schonenberg 15.09.2017 15:50
  Heb al een keer er mee gevlogen ...

  Lees meer ...

   
 • Alfred Houdijk 15.09.2017 15:36
  Wauw, goed idee dat trainingsvliegt ...

  Lees meer ...

   
 • Frans Koek 18.08.2017 15:58
  Inmiddels is, tot onze verrassing ...

  Lees meer ...

We hebben 81 gasten en geen leden online

Ga naar boven